Varje företag behöver skapa en kreativ kultur för att kunna konkurrera och anpassa sig i en snabbt föränderlig värld.

Öppenhet

Öppenhet är avgörande för att en grupp ska utvecklas och jobba effektivt.

Nyfikenhet

Nyfikenhet är vad som utvecklar individen och hela mänskligheten.

Nytänkande

Nytänkande är den enda vägen att möta framtiden och få företag att blomstra.

Att få en genialisk idé

En vanlig myt om kreativitet är att de geniala idéerna kommer plötsligt, från ingenstans. Men idéer har ofta föregåtts av arbete och en både medveten och omedveten process. Vägen till ett plötsligt genidrag brukar innehålla följande steg:

1. Förberedelse

Men funderar kring problemet eller situationen. Man samlar information, kunskap, fakta. Man studerar exempel på hur andra har gjort, ställer frågor, formulerar problemet på olika sätt och funderar aktivt kring möjliga lösningar och vägar.

2. Inkubationsperiod

Man tar sedan en paus från problemet. Tar en promenad, vilar, åker på semester eller jobbar med något helt annat. Hjärnan arbetar vidare med problemet i bakgrunden, utan att vi aktivt behöver tänka på det.

3. Aha-upplevelsen

Plötsligt, när man är ute och springer, sitter på bussen eller ligger i badet dyker en lösning upp. Det sker ofta när vi är avslappnade och hjärnan går ner i viloläge.

4. Bearbetning

Lösningen är sällan helt färdig från början. Här kan vi ta tid att justera, diskutera, utvärdera och göra upp en plan.

"Kreativitet är att uppfinna, experimentera, växa, ta risker, bryta regler, göra misstag och ha roligt."

mary lou cook

Hitta din inre motivation!

Att vissa människor föds med en ”kreativ ådra” är en vanlig missuppfattning.

En som identifierar sig som kreativ har sannolikt använt sin kreativitet så pass mycket att den blivit en naturlig del av dem, medan andra tryckt undan den eller inte lärt sig att förvalta sina kreativa tankar.

"Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst."

albert einstein